Danfoss plate heat exchanger MPHE D62-E-50 021H0877

Danfoss_plate_heat_exchanger_MPHE_D62_E_50_021H0877_01_lrb
Danfoss plate heat exchanger MPHE D62-E-50 021H0877
Danfoss plate heat exchanger MPHE D62-E-50 021H0877
Danfoss plate heat exchanger MPHE D62-E-50 021H0877

Danfoss plate heat exchanger MPHE D62-E-50 021H0877
– Please, tell us your postal code , instead of make order. We’ll estimate this cost. Wymiennik ciepa pytowy Danfoss MPHE D62-E-50 [021H0877]. Uniwersalny pytowy wymiennik ciepa D62 firmy Danfoss to doskonay sposób na zwikszenie oszczdnoci. Dziki wytrzymaej i optymalizowanej konstrukcji wymiennik D62 przystosowany jest do efektywnej pracy przez wiele lat w caym zakresie zastosowa. Innowacyjny wzór przetocze na pytach wymiennika D62 znaczco zmniejsza zuycie energii i obnia emisj CO. Wymienniki D62 maj wydajno 20-90 kW i mog pracowa jako parowniki, skraplacze oraz z mediami jednofazowymi. Zintegrowane wielofunkcyjne króce przyczeniowe pozwalaj na atw instalacj. Universal plate heat exchanger Danfoss D62 is an excellent way to increase your savings. The rugged construction and optimized D62 exchanger is adapted to work well for many years in the entire range of applications. The innovative design ribbing on the plates D62 exchanger significantly reduces energy consumption and lowers emissions of CO. D62 exchangers have a capacity of 20-90 kW and can work as evaporators, condensers and single-phase media. The integrated multifunction connector pipes allow easy installation. Certyfikat: PED / UL. Zastosowanie solanki przy projektowaniu skraplacza: Propylen Glycol 30%. Wydajno nominalna skraplacza: 23.8 kW. Opis przycza Q1/Q2: strona solanki. Opis przycza Q3: wejciowe dla czynnika. Opis przycza Q4: wyjciowe dla czynnika. Przycze Q1/Q2: ISO-G1 1/4. Typ przyczy Q1, Q2, Q3, Q4: przycze Combo rubunkowe/lutowane. Typ przycza Q3/Q4 uniwersalne lutowane, ODF. Rozmiar przycza Q1/Q2: 1 1/4. Standard przycza Q1/Q2: ISO. Materia przycza: AISI 304L. Materia obudowy: AISI 304L. Warunki projektowe solanki: Tin =4 °C / Tout =8 °C / dP=50kPa. Cinienie projektowe: 30 bar. Projektowy zakres temperatury: -196 do 200 °C. Wymagania dotyczce parownika: Te= -13 °C / Tsh = 5K. Materia obudowy: AISI 316L. Rozmiar przycza lutowanego Q1/Q2: 1 1/8 (28.5 mm). Rozmiar przycza lutowanego Q3: 3/4 (19 mm). Rozmiar przycza lutowanego Q4: 1 1/8 (28.5 mm). Waga: 9.55 kg. Certificate: PED / UL. The use of saline in the design of the condenser: 30% Propylene Glycol. Nominal capacity of the condenser: 23.8 kW. Description Connection Q1 / Q2: page brine. Description Connection Q3: Input for the refrigerant. Description Connection Q4: Output for refrigerant. Connection Q1 / Q2: ISO-G1 1/4. Type connections Q1, Q2, Q3, Q4: Combo connection flare / solder. Connection type Q3 / Q4 Universal Solder, ODF. Connection size Q1 / Q2: 1 1/4. Standard connections Q1 / Q2: ISO. Material Connection: AISI 304L. Housing material: AISI 304L. Conditions of the design brine Tin = 4 °C / Tout = 8 °C / dP = 50 kPa. Design pressure 30 bar. The design temperature range: -196 to 200 °C. Requirements for the evaporator Te = -13 °C / Tsh = 5K. Housing material: AISI 316L. Soldered connection size Q1 / Q2: 1 1/8 (28.5 mm). Q3 soldered connection size: 3/4 (19 mm). Q4 soldered connection size: 1 1/8 (28.5 mm). Weight: 9.55 kg. Dodatkowe informacje o produkcie (pliki PDF). Uniwersalne pytowe wymienniki ciepa Danfoss MPHE D62 – broszura. Uniwersalny pytowe wymienniki ciepa Danfoss MPHE D62-E-50 – rysunek. If you want to find more Danfoss products. If you are interested in another heat exchanger. Na naszych aukcjach znajduje si bogaty wybór urzdze i elementów chodniczych, takich jak sprarki, stacje napeniania, elektrozawory, automatyka, zawory rozprne, narzdzia itd. Firm takich jak Danfoss, Mastercool, OLAB, CEME, Imperial, Appion, Fluid-o-Tech, Fieldpiece, RectorSeal, Honeywell, których jestemy autoryzowanymi dystrybutorami. Jeeli maj Pastwo problem, które urzdzenie dobra do wasnych potrzeb – pomoemy w wyborze! At our auctions, there is also a wide selection of HVACR devices, such as compressors, charging stations, solenoid valves, automation equipment, expansion valves, tools etc. From companies such as Danfoss, Mastercool, OLAB, CEME, Imperial, Appion, Fluid-o-Tech, Fieldpiece, RectorSeal, Honeywell, which we are authorized distributor. We will be more than happy to help you in selection of suitable device. Zapraszamy równie na nasze pozostae aukcje. Irysowa 5 51-117 Wrocaw. GWARANCJA I FAKTURY O ile w opisie aukcji wyranie nie zaznaczono inaczej, wszystkie sprzedawane przez nas produkty s nowe i posiadaj 12-miesiczn gwarancj. WARUNKI PATNOCI – przelew z góry – pobranie – gotówka lub karta patnicza (przy odbiorze osobistym). RACHUNEK BANKOWY PEKAO S. 03 1240 6670 1111 0000 5641 0448. WYSYKA I KOSZTY Standardowo towar wysyamy poczt kuriersk. Na yczenie towar moemy wysa równie za porednictwem poczty. Nie dotyczy to jednak wyrobów o znacznej wadze, gabarytach lub o duej wartoci. Szczegóowe informacje o kosztach wysyki danego towaru znajduj si w opisie aukcji. Koszt wysyki pocztowej podajemy na zapytanie. ODBIÓR OSOBISTY – Wrocaw Irysowa – bez opat W nastpujcych miastach – dopata 20 PLN: – Dbica – Gorzów Wlkp. Katowice – Koszalin – Kraków – Nowy Scz – Pozna – Szczecin – Tarnów Prosimy mie na uwadze, e w przypadku odbioru produktu w danym miecie termin odbioru moe ulec wydueniu, ze wzgldu na konieczno wysania zwykle nie duej ni do 1 tyg. The item “Danfoss plate heat exchanger MPHE D62-E-50 021H0877″ is in sale since Monday, July 20, 2015. This item is in the category “Firma i Przemys\Wentylacja i klimatyzacja\Urzdzenia klimatyzacyjne\Pozostae”. The seller is “wigmors” and is located in Wroclaw. This item can be shipped worldwide.
  • MPN: Nie dotyczy
  • Marka: Danfoss
  • Nr katalogowy (MPN): 021H0877

Danfoss plate heat exchanger MPHE D62-E-50 021H0877