Danfoss MPHE D62-30 plate heat exchanger 021H0888

Danfoss_MPHE_D62_30_plate_heat_exchanger_021H0888_01_uefn
Danfoss MPHE D62-30 plate heat exchanger 021H0888

Danfoss MPHE D62-30 plate heat exchanger 021H0888
– Please, tell us your postal code , instead of make order. We’ll estimate this cost. Danfoss MPHE D62-30 plate heat exchanger 021H0888. Uniwersalny pytowy wymiennik ciepa D62 firmy Danfoss to doskonay sposób na zwikszenie oszczdnoci. Dziki wytrzymaej i optymalizowanej konstrukcji wymiennik D62 przystosowany jest do efektywnej pracy przez wiele lat w caym zakresie zastosowa. Innowacyjny wzór przetocze na pytach wymiennika D62 znaczco zmniejsza zuycie energii i obnia emisj CO. Wymienniki D62 maj wydajno 20-90 kW i mog pracowa jako parowniki, skraplacze oraz z mediami jednofazowymi. Zintegrowane wielofunkcyjne króce przyczeniowe pozwalaj na atw instalacj. Universal plate heat exchanger Danfoss D62 is an excellent way to increase savings. The solid and optimized structure exchanger D62 is adapted to work well for many years in the entire range of applications. The innovative design ribbing on the plates D62 exchanger significantly reduces energy consumption and lowers emissions of CO. D62 exchangers have a capacity of 20-90 kW and can work as evaporators, condensers and with the media-phase. Integrated multi-connector pipes allow easy installation. Parametry obliczeniowe skraplacza: Tc = 40 °C/Tsc =2K. Parametry obliczeniowe skraplacza (woda): Tin= 32°C/Tout= 37°C/dPw. Opis przycza Q1/Q2: strona wody. Opis przycza Q3: wyjciowe dla czynnika. Opis przycza Q4: wejciowe dla czynnika. Przycze Q1/Q2: ISO-G1 1/4. Typ przycza Q1, Q2, Q3, Q4: przycze Combo rubunkowe/lutowane. Rozmiar przycza Q1/Q2: 1 1/4. Standard przycza Q1/Q2 ISO. Materia przycza: AISI 304L. Materia obudowy: AISI 304L. Cinienie projektowe: 30 bar. Projektowy zakres temperatury: -196 do 200 °C. Materia obudowy: AISI 316L. Rozmiar przycza lutowanego Q1/Q2: 1 1/8 (28.5 mm). Rozmiar przycza lutowanego Q3, Q4: 1 1/8 (28.5 mm). Rozmiar przycza gwintowego Q3: ISO-G1 1/4. Rozmiar przycza gwintowego Q4: ISO-G1 1/4. Waga: 6.85 kg. Calculation parameters condenser Tc = 40 °C/Tsc = 2K. Arithmetic parameters condenser (water): Tin = 32 °C/Tout = 37 °C/DPW. Description connection Q1/Q2: Water page. Description connection Q3: output for refrigerant. Description connection Q4: Input for refrigerant. Connection Q1/Q2 ISO-G1 1/4. Connection type Q1, Q2, Q3, Q4: Combo port flare / solder. Connection size Q1/Q2: 1 1/4. Standard connections Q1/Q2 ISO. Material connection: AISI 304L. Housing material: AISI 304L. Design pressure 30 bar. Design temperature range: -196 to 200 °C. Housing material: AISI 316L. Soldered connection size Q1 / Q2: 1 1/8 (28.5 mm). Soldered connection size Q3, Q4: 1 1/8 (28.5 mm). Q3 size of threaded connections ISO-G1 1/4. Q4 size threaded connections ISO-G1 1/4. Weight: 6.85 kg. Additional information about the product (PDF files). Uniwersalne pytowe wymienniki ciepa Danfoss MPHE D62 – broszura. Uniwersalny pytowe wymienniki ciepa Danfoss MPHE D62-30 – rysunek. Na naszych aukcjach znajduje si bogaty wybór urzdze i elementów chodniczych, takich jak sprarki, stacje napeniania, elektrozawory, automatyka, zawory rozprne, narzdzia itd. Firm takich jak Danfoss, Mastercool, OLAB, CEME, Imperial, Appion, Fluid-o-Tech, Fieldpiece, RectorSeal, Honeywell, których jestemy autoryzowanymi dystrybutorami. Jeeli maj Pastwo problem, które urzdzenie dobra do wasnych potrzeb – pomoemy w wyborze! At our auctions, there is also a wide selection of HVACR devices, such as compressors, charging stations, solenoid valves, automation equipment, expansion valves, tools etc. From companies such as Danfoss, Mastercool, OLAB, CEME, Imperial, Appion, Fluid-o-Tech, Fieldpiece, RectorSeal, Honeywell, which we are authorized distributor. Irysowa 5 51-117 Wrocaw Poland tel. +48 71 326 50 11 fax +48 71 326 50 01 NIP: 915-000-01-99. Commercial Invoices are issued to all sales. Dimensions and weight of the combined package cant exceed standard values. The item “Danfoss MPHE D62-30 plate heat exchanger 021H0888″ is in sale since Tuesday, March 12, 2019. This item is in the category “Firma i Przemys\Wentylacja i klimatyzacja\Czci do klimatyzacji\Wymienniki ciepa”. The seller is “wigmors” and is located in Wroclaw. This item can be shipped worldwide.
  • MPN: Nie dotyczy
  • Marka: Danfoss

Danfoss MPHE D62-30 plate heat exchanger 021H0888